Main Page
Dates
LIVE BROADCAST 
Locations
Hotel Information
Schedule &
Program
 New!
ProceedingsNew!
Committees
Workshops
Social Program
Paper Submission
Final version
Invited Speakers
Expenses
Registration
Workshop Participation Registration
Photogallery
Contacts
1-st Call
2-nd Call
About NAS RA
About IIAP
Armenia Overview
Previous conferences:
CSIT 1997
CSIT 1999
CSIT 2001
CSIT 2003
CSIT 2005
CSIT 2007
CSIT 2009
CSIT 2011
CSIT 2013
CSIT 2015
CSIT 2017
CSIT 2019
CSIT 2021


Տեղական մասնակիցների գրանցման գումարները

Մասնակցությունը մեկ զեկույցով և ընդունված հոդվածի հրատարակումը
ժողովածույում (ISBN և DOI) – 10 000 դրամ

Մասնակցությունը մեկ զեկույցով և ընտրված հոդվածի հրատարակումը
միջազգային հրատարակչությունւոմ կողմից Web of Science/Scopus ինդեքսավորվող ժողովածույում – 100 000 դրամ։


Բանկային փոխանցման համար օգտագործել հետևյալ տվյալները՝


Ստացող` ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ

Բանկ` ՀՀ ՖՆ կենտրոնական գանձապետարան

Հ/Հ 900018005638

Նպատակը՝ CSIT-2023 գիտաժողովի մասնակցություն վճար


Հնարավոր է նաև մուծել կանխիկ գումարով գիտաժողովի բացման օրը /25.09.2023/` մասնակիցների գրանցման ժամանակ
NAS RA, IIAP, ASNET-AM © 1997-2023